Sbírka kramářských písní v Knihovně Národního muzea. / Collection of printed market songs in Library of the National Museum in Prague.

Stránky 29-40
Citace KLACEK, Michal. Sbírka kramářských písní v Knihovně Národního muzea. / Collection of printed market songs in Library of the National Museum in Prague. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2011, 49(1), 29-40. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/49-1/sbirka-kramarskych-pisni-v-knihovne-narodniho-muzea-collection-of-printed-market-songs-in-library-of-the-national-museum-in-prague
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím