Pedagogické muzeum v Praze otevřelo novou stálou expozici./ The new Exhibition of Pedagogical museum J.A.Comenius in Prague.

Stránky 59-63
Citace PÁNKOVÁ, Markéta . Pedagogické muzeum v Praze otevřelo novou stálou expozici./ The new Exhibition of Pedagogical museum J.A.Comenius in Prague. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(1), 59-63. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-1/pedagogicke-muzeum-v-praze-otevrelo-novou-stalou-expozici-the-new-exhibition-of-pedagogical-museum-jacomenius-in-prague
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím