Svatý Václav - ochránce České země (recenze výstavy)

Stránky 63-64
Citace ČESAL, Aleš. Svatý Václav - ochránce České země (recenze výstavy). Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(2), 63-64. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-2/svaty-vaclav-ochrance-ceske-zeme-recenze-vystavy
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím