Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví - Nic nového pod sluncem?

Stránky 49-50
Citace KRATOCHVÍL, Petr. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví - Nic nového pod sluncem?. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(1), 49-50. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-1/vychova-ke-vztahu-ke-kulturne-historickemu-dedictvi-nic-noveho-pod-sluncem
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím