Muzea a globalizace. Rozhovor s řediteli Britského muzea a Muzea Louvre

Stránky 4-15
Citace COCK, Anna Somers. Muzea a globalizace. Rozhovor s řediteli Britského muzea a Muzea Louvre. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(1), 4-15. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-1/muzea-a-globalizace-rozhovor-s-rediteli-britskeho-muzea-a-muzea-louvre
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím