Autentické portréty Josefa Jungmanna

Stránky 131-141
Citace SRŠEŇ, Lubomír. Autentické portréty Josefa Jungmanna. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2007, 45(3-4), 131-141. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/45-3-4/autenticke-portrety-josefa-jungmanna
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2007/45/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím