Rodinný život plzeňského purkmistra JUDr. Václava Petáka.

Stránky 93-101
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2007/45/2Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím