Rodinný život plzeňského purkmistra JUDr. Václava Petáka.

Stránky 93-101
Citace ŘEHÁČEK, Karel. Rodinný život plzeňského purkmistra JUDr. Václava Petáka. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2007, 45(2), 93-101. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/45-2/rodinny-zivot-plzenskeho-purkmistra-judr-vaclava-petaka
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2007/45/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím