Kliment Čermák, Společnost přátel starožitností českých a Budeč.

Stránky 52-54
Citace ŠŤOVÍČEK, Jan. Kliment Čermák, Společnost přátel starožitností českých a Budeč. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2007, 45(1), 52-54. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/45-1/kliment-cermak-spolecnost-pratel-starozitnosti-ceskych-a-budec
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2007/45/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím