Nově povýšená města v České republice (2004-2006).

Stránky 212-213
Citace KUČA, Karel. Nově povýšená města v České republice (2004-2006).. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 44, 44(3-4), 212-213. DOI: https://doi.org/. ISSN 1803-0386.Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-3-4/nove-povysena-mesta-v-ceske-republice-2004-2006
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím