Drobná středověká figurální keramická plastika z Plzně.

Stránky 206-208
Citace ORNA, Jiří. Drobná středověká figurální keramická plastika z Plzně. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2006, 44(3-4), 206-208. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-3-4/drobna-stredoveka-figuralni-keramicka-plastika-z-plzne
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím