Velimská Skalka a Horní Šárka, dvě opevněná centra z doby bronzové ve středních Čechách

Stránky 109-118
Citace VÁVRA, Miloš a ŠŤASTNÝ, Dražen. Velimská Skalka a Horní Šárka, dvě opevněná centra z doby bronzové ve středních Čechách. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2006, 44(1-2), 109-118. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-1-2/velimska-skalka-a-horni-sarka-dve-opevnena-centra-z-doby-bronzove-ve-strednich-cechach
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím