Gotické reliéfní kachle z tvrze Stará, dnes zámku Staré Hrady

Stránky 1-12
Citace PAVLÍK, Čeněk. Gotické reliéfní kachle z tvrze Stará, dnes zámku Staré Hrady. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2006, 44(1-2), 1-12. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-1-2/goticke-reliefni-kachle-z-tvrze-stara-dnes-zamku-stare-hrady
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím