Abrahámoviny PhDr. Lubomíra Procházky, CSc.

Stránky 106-108
Citace SKRUŽNÝ, Ludvík. Abrahámoviny PhDr. Lubomíra Procházky, CSc. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2006, 44(1-2), 106-108. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-1-2/abrahamoviny-phdr-lubomira-prochazky-csc
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím