Taxonomical studies on the fructifications of the Calamitaceae collected in the coal districts of Central Bohemia. / Taxonomická studie o plodních šišticích Calamitaceí ze středočeských kamenouhelných pánví.

Stránky 1-62
Citace NĚMEJC, František. Taxonomical studies on the fructifications of the Calamitaceae collected in the coal districts of Central Bohemia. / Taxonomická studie o plodních šišticích Calamitaceí ze středočeských kamenouhelných pánví. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1953, 9(1), 1-62. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/9-1/taxonomical-studies-on-the-fructifications-of-the-calamitaceae-collected-in-the-coal-districts-of-central-bohemia-taxonomicka-studie-o-plodnich-sisticich-calamitacei-ze-stredoceskych-kamenouhelnych-panvi
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1953/9/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím