The Great Crested Grebe, Podiceps c. cristatus (L.), Its Ecology and Economic Significance. / Roháč velký, Podiceps c. cristatus (L.), jeho ekologie a hospodářský význam.

Stránky 1-37
Citace HANZÁK, Jan. The Great Crested Grebe, Podiceps c. cristatus (L.), Its Ecology and Economic Significance. / Roháč velký, Podiceps c. cristatus (L.), jeho ekologie a hospodářský význam. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1952, 8(1), 1-37. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/8-1/the-great-crested-grebe-podiceps-c-cristatus-l-its-ecology-and-economic-significance-rohac-velky-podiceps-c-cristatus-l-jeho-ekologie-a-hospodarsky-vyznam
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1952/8/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím