Erratum

Stránky 210
DOI 10.37520/fi.2020.015
Citace , . Erratum. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 2020, 76(1), 210. DOI: https://doi.org/10.37520/fi.2020.015. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/76-1/erratum1
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2020/76/1

To the article: Vianey-Liaud, M., Marivaux, L., Lehmann, T. (2019): A reevaluation of the taxonomic status of the rodent Masillamys Tobien, 1954 from Messel (Germany, late early to early middle Eocene, 48–47 m.y.). – Fossil Imprint, 75(3-4): 454–483.
https://doi.org10.2478/if-2019-0028

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím