Type studies of several species of Lachnaceae (Ascomycota, Helotiales)

Stránky 399-416
Citace ŠANDOVÁ, Markéta. Type studies of several species of Lachnaceae (Ascomycota, Helotiales). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 2015, 71(3-4), 399-416. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/71-3-4/type-studies-of-several-species-of-lachnaceae-ascomycota-helotiales
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2015/71/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím