Filogranula cincta (GOLDFUSS, 1831), a serpulid worm (Polychaeta, Sedentaria, Serpulidae) from the Bohemian Cretaceous Basin

Stránky 293-300
Citace JÄGER, Manfred a KOČÍ, Tomáš. Filogranula cincta (GOLDFUSS, 1831), a serpulid worm (Polychaeta, Sedentaria, Serpulidae) from the Bohemian Cretaceous Basin. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 2015, 71(3-4), 293-300. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/71-3-4/filogranula-cincta-goldfuss-1831-a-serpulid-worm-polychaeta-sedentaria-serpulidae-from-the-bohemian-cretaceous-basin
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2015/71/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím