Komořany Lake - a lost archive for palaeobotanical, archaeological and historical information.

Stránky 47-50
Citace JANKOVSKÁ, Vlasta. Komořany Lake - a lost archive for palaeobotanical, archaeological and historical information. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 2011, 67(1-2), 47-50. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/67-1-2/komorany-lake-a-lost-archive-for-palaeobotanical-archaeological-and-historical-information
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2011/67/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím