Badenian (Langhian - Early Serravallian) palynoflora from the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (Czech and Slovak Republics).

Stránky 63-71
Citace BASISTOVÁ, Petra, KOVÁČOVÁ, Marianna a DOLÁKOVÁ, Nela. Badenian (Langhian - Early Serravallian) palynoflora from the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (Czech and Slovak Republics). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 2011, 67(1-2), 63-71. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/67-1-2/badenian-langhian-early-serravallian-palynoflora-from-the-carpathian-foredeep-and-vienna-basin-czech-and-slovak-republics
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2011/67/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím