A juvenile Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) from the Middle Oligocene of Litenčice (Moravia, Czech Republic).

Stránky 3-8
Citace PŘIKRYL, Tomáš. A juvenile Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) from the Middle Oligocene of Litenčice (Moravia, Czech Republic). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 2009, 65(1-2), 3-8. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/65-1-2/a-juvenile-trachinus-minutus-pisces-perciformes-trachinidae-from-the-middle-oligocene-of-litencice-moravia-czech-republic
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2009/65/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím