The role of types in palaeobotanical nomenclature.

Stránky 89-96
Citace KVAČEK, Zlatko. The role of types in palaeobotanical nomenclature. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 2008, 64(2-4), 89-96. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/64-2-4/the-role-of-types-in-palaeobotanical-nomenclature
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2008/64/2-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím