Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.).

Stránky 173-184
Citace BŘÍZOVÁ, Eva. Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 2008, 64(2-4), 173-184. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/64-2-4/reconstruction-of-vegetation-development-in-floodplain-of-the-litavka-river-in-holocene-central-bohemia-brdy-mts
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2008/64/2-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím