In honour of the 70th birthday of Zlatko Kvaček.

Stránky 71-74
Citace WALHTER, Harald. In honour of the 70th birthday of Zlatko Kvaček. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 2007, 63(2-4), 71-74. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/63-2-4/in-honour-of-the-70th-birthday-of-zlatko-kvacek
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2007/63/2-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím