The spider fauna of Bohemian peat-bogs. Check-list of spider species found in the peat-bogs of the Šumava Mts. Region.

Stránky 11-35
Citace KŮRKA, Antonín. The spider fauna of Bohemian peat-bogs. Check-list of spider species found in the peat-bogs of the Šumava Mts. Region. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1997, 53(1-2), 11-35. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/53-1-2/the-spider-fauna-of-bohemian-peat-bogs-check-list-of-spider-species-found-in-the-peat-bogs-of-the-sumava-mts-region
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1997/53/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím