Early Miocene flora of the Cypris Shale (Western Bohemia).

Stránky 1-72
Citace HOLÝ, František, BŮŽEK, Čestmír a KVAČEK, Zlatko. Early Miocene flora of the Cypris Shale (Western Bohemia). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1996, 52(1-4), 1-72. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/52-1-4/early-miocene-flora-of-the-cypris-shale-western-bohemia
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1996/52/1-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím