La teschénite de Budňany et quelques autres roches diabasiques alcalines du Silurien de la Bohême centrale. / Těšinit od Budňan a některé jiné alkalické diabasové horniny ze středočeského siluru.

Stránky 1-43
Citace FIALA, František a ROST, Rudolf. La teschénite de Budňany et quelques autres roches diabasiques alcalines du Silurien de la Bohême centrale. / Těšinit od Budňan a některé jiné alkalické diabasové horniny ze středočeského siluru. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1949, 5(8), 1-43. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/5-8/la-teschenite-de-budnany-et-quelques-autres-roches-diabasiques-alcalines-du-silurien-de-la-bohme-centrale-tesinit-od-budnan-a-nektere-jine-alkalicke-diabasove-horniny-ze-stredoceskeho-siluru
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1949/5/8

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím