Odontopterides and Mixoneurae of the Permocarboniferous of Bohemia. (A preliminary study.) / Odontopteridy a Mixoneury českého karbonu a permu. (Předběžná studie.)

Stránky 1-32
Citace NĚMEJC, František. Odontopterides and Mixoneurae of the Permocarboniferous of Bohemia. (A preliminary study.) / Odontopteridy a Mixoneury českého karbonu a permu. (Předběžná studie.). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 1949, 5(1), 1-32. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/5-1/odontopterides-and-mixoneurae-of-the-permocarboniferous-of-bohemia-a-preliminary-study-odontopteridy-a-mixoneury-ceskeho-karbonu-a-permu-predbezna-studie
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1949/5/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím