Symposium Lovci mamutů z Dolních Věstonic , Praha 12.4.1990.

Stránky 1-163
Citace VLČEK, Emanuel. Symposium Lovci mamutů z Dolních Věstonic , Praha 12.4.1990. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1992, 48(1-4), 1-163. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/48-1-4/symposium-lovci-mamutu-z-dolnich-vestonic-praha-1241990
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1992/48/1-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím