Diachronic Trends in Historical Anthropology: Symposium

Stránky 111-230
Citace ČEJKA, J.. Diachronic Trends in Historical Anthropology: Symposium. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 1990, 46(3-4), 111-230. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/46-3-4/diachronic-trends-in-historical-anthropology-symposium
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1990/46/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím