Two new species of Brittle-Stars Ophiuroidae, Protasteridae from the Upper Ordovician of Bohemia.

Stránky 61-71
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis | 1989/45/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím