Results of the Czechoslovak-Iranian entomological expeditions to Iran 1970, 1973, 1977. Heteroptera: Alydidae.

Stránky 239-257
Citace HOBERLANDT, Ludvík. Results of the Czechoslovak-Iranian entomological expeditions to Iran 1970, 1973, 1977. Heteroptera: Alydidae.. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 41, 41(3-4), 239-257. DOI: https://doi.org/. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/41-3-4/results-of-the-czechoslovak-iranian-entomological-expeditions-to-iran-1970-1973-1977-heteroptera-alydidae
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis | 1985/41/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím