A taxonomic revision of inoperculate discomycetes described by J. Velenovský in the genus Helotium, preserved in National Museum, Prague.

Stránky 129-216
Citace SVRČEK, Mirko. A taxonomic revision of inoperculate discomycetes described by J. Velenovský in the genus Helotium, preserved in National Museum, Prague. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1984, 40(3-4), 129-216. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/40-3-4/a-taxonomic-revision-of-inoperculate-discomycetes-described-by-j-velenovsky-in-the-genus-helotium-preserved-in-national-museum-prague
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1984/40/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím