Bohemian species of Pezizaceae subf. Lachneoideae. / České druhy podčeledi Lachneoideae (čel. Pezizaceae).

Stránky 1-95
Citace SVRČEK, M.. Bohemian species of Pezizaceae subf. Lachneoideae. / České druhy podčeledi Lachneoideae (čel. Pezizaceae). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1948, 4(6), 1-95. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/4-6/bohemian-species-of-pezizaceae-subf-lachneoideae-ceske-druhy-podceledi-lachneoideae-cel-pezizaceae
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1948/4/6

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím