Contribution à la connaissance du genre Timarcha Latr. 12: Etudes phyllogénétiques et zoogéographiques. (Col. Phytophaga, Chrysomelidae.). / Příspěvek k poznání phyllogenese a zoogeografie rodu Timarcha.

Stránky 1-62
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis | 1948/4/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím