Paläopathologische Befunde aus dem Gebiet der Tschechoslowakei.

Stránky 1-76
Citace VYHNÁLEK, Luboš, Hana, HANÁKOVÁ. Paläopathologische Befunde aus dem Gebiet der Tschechoslowakei.. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 37, 37(1), 1-76. DOI: https://doi.org/. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/37-1/palaopathologische-befunde-aus-dem-gebiet-der-tschechoslowakei
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis | 1981/37/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím