Antropologische Funde aus Nordwestböhmen, die aus den älteren Fonds des Kreismuseums in Teplice übernommen wurden.

Stránky 159-164
Citace MUŠKA, Jiří, STLOUKAL, Milan a HANÁKOVÁ, Hana. Antropologische Funde aus Nordwestböhmen, die aus den älteren Fonds des Kreismuseums in Teplice übernommen wurden. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1977, 33(3-4), 159-164. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/33-3-4/antropologische-funde-aus-nordwestbohmen-die-aus-den-alteren-fonds-des-kreismuseums-in-teplice-ubernommen-wurden
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1977/33/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím