Additamenta ad cognitionem specierum generis Phytodecta Kirby. (Col. Phytoph. Chrysomelidae.). / Příspěvek k poznání rodu Phytodecta Kirby.

Stránky 89-158
Citace BECHYNĚ, Jan. Additamenta ad cognitionem specierum generis Phytodecta Kirby. (Col. Phytoph. Chrysomelidae.). / Příspěvek k poznání rodu Phytodecta Kirby. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1947, 3(3), 89-158. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/3-3/additamenta-ad-cognitionem-specierum-generis-phytodecta-kirby-col-phytoph-chrysomelidae-prispevek-k-poznani-rodu-phytodecta-kirby
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1947/3/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím