The Lepidodendraceae of the coaldistricts of Central Bohemia. (A preliminary study). / Lepidodendraceae středočeských uhelných pánví. (Předběžná studie).

Stránky 45-87
Citace NĚMEJC, František. The Lepidodendraceae of the coaldistricts of Central Bohemia. (A preliminary study). / Lepidodendraceae středočeských uhelných pánví. (Předběžná studie). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1947, 3(2), 45-87. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/3-2/the-lepidodendraceae-of-the-coaldistricts-of-central-bohemia-a-preliminary-study-lepidodendraceae-stredoceskych-uhelnych-panvi-predbezna-studie
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1947/3/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím