Classification of some Bohemian Cheiruridae. (Trilobitae.) / Roztřídění některých českých Cheiruridů. (Trilobitae.).

Stránky 1-44
Citace PŘIBYL, Alois a PRANTL, Ferdinand. Classification of some Bohemian Cheiruridae. (Trilobitae.) / Roztřídění některých českých Cheiruridů. (Trilobitae.). . Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 1947, 3(1), 1-44. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/3-1/classification-of-some-bohemian-cheiruridae-trilobitae-roztrideni-nekterych-ceskych-cheiruridu-trilobitae
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1947/3/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím