To the question of sculptation of moldavites. / K otázce skulptace moldavitů. Korozivní zjevy na materiálu nemoldavitovém.

Stránky 169-192
Citace MICHAL, Emanuel. To the question of sculptation of moldavites. / K otázce skulptace moldavitů. Korozivní zjevy na materiálu nemoldavitovém. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1969, 25(5), 169-192. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/25-5/to-the-question-of-sculptation-of-moldavites-k-otazce-skulptace-moldavitu-korozivni-zjevy-na-materialu-nemoldavitovem
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1969/25/5

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím