Beitrag zur Kenntnis einiger tschechoslowakischen Arten der Gattung Septoria Fries. / Příspěvek k poznání některých československých druhů rodu Septoria Fries.

Stránky 101-123
Citace JECHOVÁ, Věra a CEJP, Karel. Beitrag zur Kenntnis einiger tschechoslowakischen Arten der Gattung Septoria Fries. / Příspěvek k poznání některých československých druhů rodu Septoria Fries. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1967, 23(4), 101-123. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/23-4/beitrag-zur-kenntnis-einiger-tschechoslowakischen-arten-der-gattung-septoria-fries-prispevek-k-poznani-nekterych-ceskoslovenskych-druhu-rodu-septoria-fries
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1967/23/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím