Origin of the molybdenite-feldspar deposit near Krupka in the Krušné hory Mts. (NW Bohemia). / Genezis mestoroždenija molibdenita i polevogo špata u g. Krupka v Krušnych gorach (SZ Čechija). / Vznik ložiska molybdenitu a živce u Krupky v Krušných horách.

Stránky 89-132
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis | 1966/22/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím