Origin of the molybdenite-feldspar deposit near Krupka in the Krušné hory Mts. (NW Bohemia). / Genezis mestoroždenija molibdenita i polevogo špata u g. Krupka v Krušnych gorach (SZ Čechija). / Vznik ložiska molybdenitu a živce u Krupky v Krušných horách.

Stránky 89-132
Citace ŽÁK, Lubor. Origin of the molybdenite-feldspar deposit near Krupka in the Krušné hory Mts. (NW Bohemia). / Genezis mestoroždenija molibdenita i polevogo špata u g. Krupka v Krušnych gorach (SZ Čechija). / Vznik ložiska molybdenitu a živce u Krupky v Krušných horách. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1966, 22(3), 89-132. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/22-3/origin-of-the-molybdenite-feldspar-deposit-near-krupka-in-the-krusne-hory-mts-nw-bohemia-genezis-mestorozdenija-molibdenita-i-polevogo-spata-u-g-krupka-v-krusnych-gorach-sz-cechija-vznik-loziska-molybdenitu-a-zivce-u-krupky-v-krusnych-horach
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1966/22/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím