Funde von Mineralen an einigen Lokalitäten im westlichen und mittleren Teil des mittelböhmischen Plutons und in den Massiven von Štěnovice und Stod. Teil I. / Regionálně mineralogické poměry v západní a střední části středočeského plutonu, v masivu stodsk

Stránky 93-156
Citace LÁZNIČKA, Petr. Funde von Mineralen an einigen Lokalitäten im westlichen und mittleren Teil des mittelböhmischen Plutons und in den Massiven von Štěnovice und Stod. Teil I. / Regionálně mineralogické poměry v západní a střední části středočeského plutonu, v masivu stodsk. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 1965, 21(3), 93-156. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/21-3/funde-von-mineralen-an-einigen-lokalitaten-im-westlichen-und-mittleren-teil-des-mittelbohmischen-plutons-und-in-den-massiven-von-stenovice-und-stod-teil-i-regionalne-mineralogicke-pomery-v-zapadni-a-stredni-casti-stredoceskeho-plutonu-v-masivu-stodsk
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1965/21/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím