Zum vorkommen der Schnecke Aegopinella epipedostoma (Fag.) und der anderen Arten der Gattung Aegopinella Lindh. in der Tschechoslowakei. / O výskytu plže Aegopinella epipedostoma (Fag.) a dalších druhů rodu Aegopinella Lindh. v ČSSR.

Stránky 119-132
Citace HUDEC, Vladimír. Zum vorkommen der Schnecke Aegopinella epipedostoma (Fag.) und der anderen Arten der Gattung Aegopinella Lindh. in der Tschechoslowakei. / O výskytu plže Aegopinella epipedostoma (Fag.) a dalších druhů rodu Aegopinella Lindh. v ČSSR. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1964, 20(2), 119-132. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/20-2/zum-vorkommen-der-schnecke-aegopinella-epipedostoma-fag-und-der-anderen-arten-der-gattung-aegopinella-lindh-in-der-tschechoslowakei-o-vyskytu-plze-aegopinella-epipedostoma-fag-a-dalsich-druhu-rodu-aegopinella-lindh-v-cssr
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1964/20/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím