Notes on the character of new finds of zeolithes from the Bohemian Massif. / Zametki po charakteristike novych nachodok ceolitov iz oblasti Češskogo massiva. / Poznámky k charakteristice nových nálezů zeolitů z oblasti Českého masivu.

Stránky 121-144
Citace TUČEK, Karel. Notes on the character of new finds of zeolithes from the Bohemian Massif. / Zametki po charakteristike novych nachodok ceolitov iz oblasti Češskogo massiva. / Poznámky k charakteristice nových nálezů zeolitů z oblasti Českého masivu. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1962, 18(5), 121-144. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/18-5/notes-on-the-character-of-new-finds-of-zeolithes-from-the-bohemian-massif-zametki-po-charakteristike-novych-nachodok-ceolitov-iz-oblasti-cesskogo-massiva-poznamky-k-charakteristice-novych-nalezu-zeolitu-z-oblasti-ceskeho-masivu
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1962/18/5

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím