Die Trilobiten-Fauna aus dem böhmischen Obersilur (Budňanium und Lochkovium) und ihre biostratigraphische Bedeutung. / Trilobitová fauna českého svrchního siluru (budňanu a lochkovu) a její biostratigrafický význam.

Stránky 25-46
Citace VANĚK, Jiří a PŘIBYL, Alois. Die Trilobiten-Fauna aus dem böhmischen Obersilur (Budňanium und Lochkovium) und ihre biostratigraphische Bedeutung. / Trilobitová fauna českého svrchního siluru (budňanu a lochkovu) a její biostratigrafický význam. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1962, 18(2), 25-46. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/18-2/die-trilobiten-fauna-aus-dem-bohmischen-obersilur-budnanium-und-lochkovium-und-ihre-biostratigraphische-bedeutung-trilobitova-fauna-ceskeho-svrchniho-siluru-budnanu-a-lochkovu-a-jeji-biostratigraficky-vyznam
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1962/18/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím