Biometrical Study of the Outline of Some Mytiloid Pelecypods. / Biometrická studie obrysové křivky některých mytiloidních mlžů (Pelecypoda).

Stránky 81-95
Citace PRANTL, Ferdinand, RŮŽIČKA, Bohuslav a HAJKR, Oldřich. Biometrical Study of the Outline of Some Mytiloid Pelecypods. / Biometrická studie obrysové křivky některých mytiloidních mlžů (Pelecypoda). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1961, 17(1-2), 81-95. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/17-1-2/biometrical-study-of-the-outline-of-some-mytiloid-pelecypods-biometricka-studie-obrysove-krivky-nekterych-mytiloidnich-mlzu-pelecypoda
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1961/17/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím