Micromycetes new for Czechoslovakia. / Mikromycety nové pro Československo.

Stránky 1-16
Citace URBAN, Zdeněk. Micromycetes new for Czechoslovakia. / Mikromycety nové pro Československo. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1960, 16(1-2), 1-16. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/16-1-2/micromycetes-new-for-czechoslovakia-mikromycety-nove-pro-ceskoslovensko
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1960/16/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím