Some imperfectly known "aviculoid" Pelecypods from the Silurian and Devonian of Bohemia. / O nedokonale známých „aviculoidnich" mlžích českého siluru a devonu.

Stránky 53-72
Citace PRANTL, Ferdinand a RŮŽIČKA, Bohuslav. Some imperfectly known "aviculoid" Pelecypods from the Silurian and Devonian of Bohemia. / O nedokonale známých „aviculoidnich" mlžích českého siluru a devonu. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1957, 13(1-2), 53-72. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/13-1-2/some-imperfectly-known-aviculoid-pelecypods-from-the-silurian-and-devonian-of-bohemia-o-nedokonale-znamych-aviculoidnich-mlzich-ceskeho-siluru-a-devonu
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1957/13/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím